De Kernwaarden van OBS de Tweesprong

04-10-2021
Week 5 en 6: Veiligheid

Beste ouders/verzorgers, 
De komende twee weken staan we stil bij Veiligheid. We gaan het vooral hebben over het onderdeel 'Praten met elkaar en niet over elkaar'. In de klassen, op de gangen, op het speelplein, in de gymzaal, tijdens de overblijf… Overal herinneren we elkaar eraan.
Poster Veiligheid.jpg

Denk bijvoorbeeld aan: 

Graag!

Liever niet

Wat heb jij een leuk shirt aan! 

Heb je dat shirt van … gezien!?  

Ik vind het niet zo leuk wat jij net deed. 

Weet je wat … net deed?! Dat vond ik echt niet leuk! 

Ik vind dat jij een beetje te ruw speelt. 

... zei tegen mij dat hij/zij vindt dat jij te ruw speelt. 

 • Soms zegt iemand wel eens iets gemeens over een ander tegen jou. Bijvoorbeeld: ‘... zei dat … een stomme broek aan heeft.’

 • Vaak gaan kinderen dat dan doorgeven. Bijvoorbeeld: ‘Hij/Zij zei over jou dat je een stomme broek aan hebt.’ 

 • Bij ons op school doen we dat niet. 

 • Als iemand zoiets zegt, zeggen wij liever: ‘Dat moet je niet tegen mij komen zeggen, dat moet je tegen hem/haar zeggen! Bovendien is dat helemaal niet aardig om te zeggen, dus je kan beter helemaal niets gaan zeggen!’ 

 • De kinderen die zoiets komen vertellen zijn aan het stoken. Dat valt onder pestgedrag

 • Degene die het doorgeeft, maakt het allemaal erger. Vaak ontstaat daar ruzie door.  

 • Is er iemand die je vaak ziet stoken? Zeg het dan tegen de juf of meester! 

 • Praten over iemand anders waar diegene niet bij is, noem je roddelen. Het is heel vervelend als er over je geroddeld wordt. Wij proberen bij ons op school niet te roddelen! Wij praten over onszelf of direct tegen de persoon waar we het over hebben. 

 • Als niemand om je mening heeft gevraagd en je mening kan kwetsend zijn, houd je je mening voor jezelf. 

 • Anders gezegd: als je niets liefs te zeggen hebt, zeg dan niets! 

 • Als iemand wel om je mening vraagt, mag je eerlijk zeggen wat je vindt. Als dat eigenlijk niet zo aardig is, zorg je dat je het netjes zegt. Probeer de ander zo min mogelijk te kwetsen

 

We sturen u dit bericht, zodat u op de hoogte bent van waar we op school mee bezig zijn.

Het zou leuk zijn als het u lukt dit thuis ook mee op te pakken.

 

Met vriendelijke groet, namens het hele team!