De Kernwaarden van OBS de Tweesprong

09-09-2021
Week 1 en 2: Respect

Beste Ouders/Verzorgers,

Zoals u misschien al weet, staan op onze school Respect, Structuur, Veiligheid, Zelfstandigheid en Plezier centraal. Deze kernwaarden gelden niet alleen voor de kinderen, maar ook voor het team en ouders/verzorgers. Waar die vijf woorden voor ons precies voor staan, kunt u nalezen op de website van de school. Mocht u nieuwsgierig geworden zijn, dan kunt u op deze blauwe letters klikken. Dan verschijnt direct de pagina met de uitleg bij de kernwaarden.

Poster Respect.jpg
In de eerste twee schoolweken staan we stil bij Respect. Op dit moment zijn we vooral bezig met het onderdeel 'Beleefd zijn'. In de klassen, op de gangen, op het speelplein, in de gymzaal, tijdens de overblijf... Overal herinneren we elkaar eraan.

Denk bijvoorbeeld aan: 

Graag!

Liever niet!

Wil je me helpen?

Ik snap dit niet. 

Wil je mijn veter strikken?

Mijn veter zit los. 

Mag ik naar de wc?

Ik moet naar de WC.

Wil je even komen?

Kom eens!   

Spreken in zinnen.

Spreken in losse woorden.

Alsjeblieft en dankjewel.

Grof taalgebruik.  

Goedemorgen en goedemiddag.

Niets zeggen. 

Eet smakelijk.

Gelijk beginnen. 

Enzovoorts.

Enzovoorts.       

​​​We sturen u dit bericht, zodat u op de hoogte bent van waar we op school mee bezig zijn. Het zou leuk zijn, als het u lukt dit thuis ook mee op te pakken. Er volgt vanaf nu elke twee weken zo'n soort bericht, want elke twee weken behandelen we weer wat anders.

Met vriendelijke groet, namens het hele team!