Vanaf 8 juni a.s. alle kinderen weer naar school

04-06-2020
Beste ouders/verzorgers,

Vanaf maandag 8 juni a.s. moeten de scholen weer hele groepen naar school laten komen.
Wij vinden het prettig om weer gewoon met de hele groep aan de slag te kunnen.

Uiteraard denken we aan de veiligheid en aan andere voorwaarden die gelden. Daar hebben we de afgelopen weken ook ervaring mee opgedaan.
Is ook prima verlopen.
Hieronder ziet u een aantal punten die van belang zijn.

Graag goed doorlezen en rekening mee houden:

 • Alle kinderen moeten weer naar school op alle dagen.
   
 • De leerplicht geldt gewoon, net zoals de afgelopen weken al het geval was.
   
 • Huiswerk, zoals de afgelopen maanden, wordt niet meer doorgestuurd.
   
 • Om spreiding mogelijk te maken, blijven we werken met ruimere begin- en eindtijden:
  Ochtend: beginnen tussen 08.30 en 08.45 u / ophalen tussen 12.00 en 12.15 u.
  Middag: beginnen tussen 13.00 en 13.15 u / ophalen tussen 15.15 en 15.30 u. 
   
 • De groepen 1 t/m 4 worden gebracht en gehaald via de Kapelstraat.
  De groepen 5 t/m 8 gebruiken de uitgang aan de Meent-kant.  
   
 • Ouders/verzorgers mogen niet het schoolplein opkomen en daardoor dus ook niet in de school komen.
  Leerkrachten staan buiten om de kinderen te ontvangen. 
   
 • Houdt u zich als volwassenen aan de richtlijnen van 1,5 meter afstand met andere volwassenen als u uw kind brengt en ophaalt. Graag de toegangspaden vrij laten.
   
 • Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school! Dit zorgt voor een overzichtelijkere en veiligere verkeerssituatie rondom de school. En de kinderen kunnen de beweging ook heel goed gebruiken. 
   
 • De pauzes zullen aangepast worden, zodat er minder kinderen tegelijk op het plein zijn.
   
 • Overblijven is, indien echt noodzakelijk, weer mogelijk. Dit tegen betaling. Overblijf wordt verzorgd door de leerkrachten in de klas. We willen zo min mogelijk volwassenen, buiten het team, in de school. We maken daarom geen gebruik van de overblijfouders. 
  Overblijvers dienen zelf wat te drinken mee te nemen en géén noedel-soep!
   
 • We zullen uiteraard rekening houden met hygiëneregels, zoals bijvoorbeeld handen wassen en schoonmaak.
  Tip: Geef uw kind een pakje papieren zakdoekjes mee.
   
 • De RIVM-richtlijnen blijven we volgen. Dus kinderen moeten thuisblijven bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts. 

We hopen u hiermee duidelijk geïnformeerd te hebben.
We zien alle kinderen graag a.s. maandag weer op school!
 

Met vriendelijke groet,

Gré van Pelt
Directeur OBS De Tweesprong