Carnavalsfeest

14-02-2020
Geachte ouders/verzorgers,

Nu carnaval voor de deur staat, aanstaande vrijdag 21 februari, willen we u nog een paar zaken mededelen:
  • De kinderen van de groepen 1 tot en met 3 mogen ’s morgens al verkleed op school komen. Zij worden ’s ochtends geschminkt. Op deze dag hoeven zij voor tijdens het fruit eten geen fruit en drinken mee te brengen.
  • Alle kinderen, dus ook de bovenbouwgroepen, zijn die vrijdag om 11.45 uur uit.
  • De kinderen kunnen op deze dag gewoon overblijven. Zij moeten dus wel hun lunchpakket meebrengen.
  • ’s Middags om 13.10 uur start het carnavalsfeest voor alle kinderen op school.
  • We vieren het carnavalsfeest in de aula van onze school. Doordat deze ruimte niet zo groot is kunnen we alleen de hulpouders toelaten. Het wordt anders te druk in de zaal. We hopen op uw begrip hiervoor.
  • Tijdens dit feest worden er door de groepen 4 t/m 8 spetterende optredens gegeven. Ook Prins Carnaval zal ons weer een bezoek brengen.
  • Er mogen geen plastic geweren, pistolen of messen en andere gevaarlijke dingen worden meegenomen en ook geen confetti.
  • Om 15.15 uur , kunt u de kinderen ophalen op het schoolplein zoals gewoonlijk.
We maken er een hele gezellige middag van en kunnen daarna genieten van een week vakantie.

Alaaf!!
Team OBS De Tweesprong.