Activiteiten en ouderbijdrage

24-01-2020
Beste ouders/verzorgers,

Als ouderraad en team kijken we terug op een fijn eerste deel van het schooljaar met veel leuke activiteiten voor de verschillende groepen.
Aan het begin van het schooljaar vond de fotospeurtocht voor groep 5 en 6 plaats, gingen de groepen 1/2 naar het bos en hadden de groepen 3 en 4 hun jaarlijkse spelletjesdag.
Groep 7 en 8 zijn gestart met de NAC Junior Street League en dat loopt natuurlijk het hele schooljaar door.

In de maand december hebben alle groepen mogen genieten van een leuk sinterklaasfeest en heeft de kerstviering voor alle groepen plaatsgevonden.

Al met al is er dus al een heleboel georganiseerd door de ouderraad en het team naast het reguliere lesprogramma. Met name sinterklaas en kerst zijn kostbare activiteiten waarvoor we een groot deel van de ouderbijdrage gebruiken. We zijn heel blij dat er al zo'n 40% van de ouders de ouderbijdrage voor hun kind(eren) heeft betaald.

Aan de ouders/verzorgers die nog niet betaald hebben, willen we vragen dit alsnog te doen, zodat we ook de activiteiten van de komende maanden, zoals het carnavalsfeest voor alle groepen, de paasactiviteit voor de groepen 1 t/m 6, de koningsspelen voor alle groepen, de bekostiging van het schoolvoetbaltoernooi voor groep 6, 7 en 8, de fietsspeurtocht voor groep 7 en 8, de schoolreis voor alle groepen en alle activiteiten rondom het afscheid van groep 8 kunnen organiseren!

U kunt uw bijdrage van € 25,- per kind, met een maximum van €75,- per gezin, overmaken op rekeningnummer NL17INGB0003684065.
Alvast bedankt, namens alle leerlingen van OBS De Tweesprong die elke keer weer enorm genieten van alle extra activiteiten!!

Met vriendelijke groeten,

Team en Ouderraad OBS De Tweesprong