Vragenlijsten kwaliteit

08-11-2019
Het vasthouden en, waar nodig, verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar onze kwaliteiten liggen en wat verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Graag horen we van u wat u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school én op welke punten u adviezen voor ons heeft.
Daarom ontvangt u op maandag 11 november a.s. een email met een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. In de email van Successpiegel staat een link naar de vragenlijst. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. De vragenlijst is in te vullen tot en met 29 november a.s.

We willen ook van de kinderen en het team weten hoe zij over de school denken en hoe zij zich voelen op school. De leerlingen van groep 5 t/m 8 en het personeel zal daarom ook in de genoemde periode een vragenlijst invullen.

Het invullen zal ongeveer 15 minuten van uw tijd vragen. 
We hopen dat u allemaal even de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Hierdoor krijgen we een goed beeld van uw mening over onze school!  Dus let maandag a.u.b. goed op uw email.

Wij zullen u na afloop informeren over de bevindingen. 

Met vriendelijke groet,
Gré van Pelt
Directeur OBS De Tweesprong