04 oktober 2019

Alle leerlingen vrij.
Studiedag voor alle medewerkers van Markant Onderwijs.